حیله گر سواری ماشین خیابان آتش نشانی

حیله گر: سواری ماشین خیابان آتش نشانی عملیات پایتخت آتش نشانی خودروی سواری برخورد زنجیره ای

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی استفاده از سرعت گیر مجازی جهت کم کردن سرعت رانندگان

سازمان حمل ونقل لندن در ۴۵ نقطه از شهر با خطای دید، سرعت گیرهای مجازی طراحی کرده که نشانه آنها کم کردن سرعت رانندگان است.

استفاده از سرعت گیر مجازی جهت کم کردن سرعت رانندگان

استفاده از سرعت گیر مجازی جهت کم کردن سرعت رانندگان

عبارات مهم : طراحی

سازمان حمل ونقل لندن در ۴۵ نقطه از شهر با خطای دید، سرعت گیرهای مجازی طراحی کرده که نشانه آنها کم کردن سرعت رانندگان است.

به گزارش مهر به نقل از بی بی سی، در شهر لندن طرح تازه به کارگرفتن خطای دید تلاش دارد از سرعت رانندگان در خیابان ها و بزرگراه ها بکاهد.

این برنامه با ترفندهای پرسپکتیو و ایجاد بعد سرعت گیرهای مجازی در خیابان طراحی کرده که واقعی به نظر می رسند. به همین جهت طرح هایی سفید و سیاه در بعضی بزرگراه های شلوع و البته مناطق مسکونی رسم شده است است.

استفاده از سرعت گیر مجازی جهت کم کردن سرعت رانندگان

شرکت حمل ونقل لندن(TFL) نخست این ایده را در سال ۲۰۱۴ آزمایش کرد. در تابستان گذشته نیز همین طرح در نقطه ای دیگر از لندن اجرا شد.

درهرحال نشانه این برنامه کم کردن سرعت ترافیک به کمتر از ۳۲ کیلومتر برساعت بود.

سازمان حمل ونقل لندن در ۴۵ نقطه از شهر با خطای دید، سرعت گیرهای مجازی طراحی کرده که نشانه آنها کم کردن سرعت رانندگان است.

نتیجه های آزمایش ها نشان داد ۹ ماه بعد از اجرای طرح به طور میانگین سرعت رانندگان ۵ کیلومتر برساعت کم کردن یافت.

TFL تنها ۵ درصد راه های لندن را کنترل می کند. البته بعضی از آنها در شلوغ ترین بخش های شهر قرار دارند.

استفاده از سرعت گیر مجازی جهت کم کردن سرعت رانندگان

تا به حال این سرعت گیرهای مجازی در ۴۵ نقطه شهر طراحی شده است اند.

سازمان حمل ونقل لندن در ۴۵ نقطه از شهر با خطای دید، سرعت گیرهای مجازی طراحی کرده که نشانه آنها کم کردن سرعت رانندگان است.

واژه های کلیدی: طراحی | آزمایش | برنامه | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

استفاده از سرعت گیر مجازی جهت کم کردن سرعت رانندگان

استفاده از سرعت گیر مجازی جهت کم کردن سرعت رانندگان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog