حیله گر سواری ماشین خیابان آتش نشانی

حیله گر: سواری ماشین خیابان آتش نشانی عملیات پایتخت آتش نشانی خودروی سواری برخورد زنجیره ای

گت بلاگز اجتماعی راهکارهای طلایی جهت واکنش‌ها با همسر پرخاشگر

هرگز در برابر پرخاشگری همسرتان مقابله به مثل نکنید، لیکن موجب شدت یافتن این واکنش‌ها ناپسند می شود.

راهکارهای طلایی جهت واکنش‌ها با همسر پرخاشگر

وجیهه مشهدی نبی روانشناس و کارشناس خانواده در گفتگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانوادهگروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛با بیان اینکه راهکارهای مختلفی جهت کنترل پرخاشگری همسر وجود دارد،اظهار داشت: رفتارهای پسندیده همسرتان را هرچند کوچک،به وی گوشزد کنید تا زمینه تقویت این واکنش‌ها پسندیده در بازه زمانی بلند مدت فراهم بشود.

وی افزود:هنگامی که همسرتان در اوضاع معنوی مناسبی قرار دارد، راجع به تأثیرات منفی پرخاشگری بر احساس و واکنش‌ها خودتان و همچنین زندگی یکسان تان صحبت کنید.

عبارات مهم : کنترل

این روانشناس تصریح کرد:در صورتی که همسرتان با دوستان ناباب ارتباط دارد، تلاش کنید این روابط را به روش های متفاوت و با بکارگیری تدابیری کم کردن بدهید، ولی از سوی دیگر ارتباط او را با بستگان و دوستانی که رفتارهای بهتری دارند زیاد کردن دهید.

مشهدی نبی در آخر گفت :برای کنترل این واکنش‌ها و تسلط بر امور از مقابله به مثل بپرهیزید لیکن باعث شدت یافتن پرخاشگری وی می شود،همچنین از رفتارهایی مانند بی اعتنایی، بی توجهی و خشونت نسبت به همسرتان دوری کنید لیکن موجب تأثیرات منفی بر روابط شما خواهد شد.

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: کنترل | ارتباط | پرخاشگری | اخبار خانواده | پرخاشگری همسر | روانشناس | تاثیر منفی | زندگی مشترک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog